6 kiểu biến tấu giúp tóc đuôi ngựa bớt đơn điệu

103

6 kiểu biến tấu giúp tóc đuôi ngựa bớt đơn điệu

Thắt nút từng đoạn hoặc uốn xoăn sóng nước kết hợp đánh phồng mái giúp kiểu tóc quen thuộc thêm điệu đà, hợp xu hướng.

Click xem chi tiết: 6 kiểu biến tấu giúp tóc đuôi ngựa bớt đơn điệu